DumaLap | E-mail: ujsag@dumanet.hu | BELÉPÉS A CSEVEGÉSHEZ:

2020. A Pezsgő - avagy a nagy DURR a DumaNeten!

Az ökör iszik magában – tartja a mondás. Magyarországon is bevett szokás, hogy ilyenkor az asztalra pezsgő is kerül! De mi is az a pezsgő?


A pezsgő, egy úgymond erősen savas borból készült ital, amely eredetileg Franciaországból kiindulva, hódította meg a világot. A palackozás után, tehát magában a palackban, ment végbe a második érés. Ehhez elengedhetetlen volt, a parafadugó feltalálása. Amikor az erjedésben lévő bor üvegpalackba került, azt parafadugóval lezárták, az erjedés befejeztéig pedig szén-dioxid keletkezett. A dugónak köszönhetően benn is maradt, tehát a pukkanás, avagy a nagy durr is ennek köszönhető. Az első magyar alapítású pezsgőgyárat, a polgári származású Prückler családból való, Prückler Ignác alapította. A jelenleg hazai, kereskedelmi forgalomba kerülő pezsgők javarészt, tankpezsgőnek nevezzük. Ebben az eljárásban a másodlagos erjedés nem a palackban, hanem acéltartályokban megy végbe.A nagy Bonaparte Napóleon pedig így vélekedett a pezsgőről:
“Nem tudok pezsgő nélkül élni, amit a győzelemnél megérdemlek, a vereségnél pedig szükségem van rá!”. Marilyn Monroe pedig életében legalább egyszer megfürdött pezsgőben. Ehhez pedig 350 pezsgőt használt fel.
A Fővárosi közlöny / a Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1920. évi október 28-án tartott rendes közgyűléséből idézve:
"Ezenkívül nagy súlyt kell helyezni a fényűzési adóra, a vigalmi adóra és a pezsgő adóra. Az nem elegendő, hogy olyan csekély mértékű a pezsgő adó, aki pezsgőt akar inni, az fizessen 500 koronát egy üvegért. (Úgy van! Úgy van!)"Régebbi hiedelem, hogy a pezsgővel gyógyítani is lehet a betegeket. Sokféle gyomorbajra, idegbajra javasolták gyógyintézmények, orvosok!

Az Iparegészségügy 1907-ben megjelent újság lapjain, találunk is ilyen bejegyzést:
— Betegek es lábbadozók gyógyítása legkönnyebben sikerül akkor, ha az illetők a gyógyszereken kívül testerősítő italt, tiszta és jó pezsgőt isznak. Erre a célra különösen alkalmas a Törley-pezsgő, amely kitűnő minőségben kapható Törley Józs. és Tsa pezsgőbor-gyárosoknál Budapesten. Külön ki kell még emelnünk, hogy az igazi Törley- pezsgő nagy szolgálatot tesz nemcsak betegeknél és lábbadozóknál, hanem azoknál is, akik rosszúl emésztenek, álmatlanok és ideggyengék."

1959. Fejér Megyei Hirlap - Kubányi Pezsgő
"Kevesen tudják, hogy a híres-neves szovjet pezsgők egyik fajtáját éppen Kubányban, a Szovjetuniónak ebben a hatalmas gabona-éléstárában gyártják. Pedig így van. Az Abrau-tó partjait, magas dombok szegélyezik, körülbelül olyanformán, mint a mi Balatonunkat a szigligeti, badacsonyi hegyek. Ezeken az Abrau-tó környéki dombokon, ahogy azt egyik képünk is mutatja, szőlőskertek húzódnak. Jóízű szőlőt érlel itt a délorosz nap. S az abraui dombok levéből készül az Abrau-Dürszo nevű híres szovjet pezsgő. Az Abrau-Dürszo-gyárban fehér és piros pezsgőt készítenek. Aki egyszer megkóstolta őket, egyhamar nem felejti el ízüket."

Idézet / 1888. Vadász- és Verseny-lap című újságból:
"Promentoren François Louis urnak, egy született champagneinek (Epernayból) igen szépen berendezett pezsgő gyára van ; ő otthon tanulta a pezsgő-készitést és a borok kezelését, és ezelőtt Törley jóhirü pezsgő-gyártását vezette. — François ur egészen megtanult magyarul, itt házasodott, s tevékenysége által a bor-ipar terén hazánknak egy uj erőt hozott. Készítményei oly kitűnők, hogy a kik izlelték, lemondanak arról, miszerint a háromszorta drágább franczia pezsgőket hozassák, s igy Francois ur működése által alkalmat nyújt, hogy évenkint pár százezer forintot meggazdálkodhassunk."

1935. Az Ujsag nevű lapban megjelent cikkből idézve, amely "A könnyelmü város" címmel kezdődik:
"Karácsonykor és Szilveszterkor hallatlan pazarlás folyt. Alig volt ember, aki nem vétett volna a takarékosság elve ellen. Karácsonykor a boltok voltak tele, Szilveszterkor a vendéglők, kávéházak, mulatók. Folyt a sárga lé, röpködtek a csomagok. Emberek, akiknek maguknakvalójuk sincs egész éven át, most ajándékokat küldözgettek. Egész éven át nem látni annyi pezsgőspalackot az asztalokon, mint ezen az egyetlen éjszakán."

1882. Fővárosi Lapok
"A pezsgőgyártás hazánkban jól fejlődik. Például a Prückler Ignác helybeli pezsgőgyára ma már nem csak Romániába szállít, hanem a múlt évben Angliába is negyvenezer palackot küldött ki. Ez emelkedés oka az, hogy ma már nem a szódaviz-gyártás rendszere, hanem a Champagne-ban szokásos természetes módszer szerint gyártják a pezsgőt nem csak Prücklernél, hanem a velencei Pethő-nél s a pozsonyi három gyárban is."

Esti Hírlap, 1968. december
"Idén kétmillió palack pezsgő hagyta el a töltőgépeket! Kétszázezerrel több, mint tavaly — mondják, még ez is kevés, a pezsgő- fogyasztás, a kereslet növekszik. Az év utolsó napjaiban újfajta pezsgő jelenik meg: a Perionon Sparkling. Szilveszterre még egy újfajta pezsgő kerül az üzletekbe: a Koktélpezsgő. Rostos narancsalapanyagból készült, pezsgőként fogyasztva is kitűnő, de címkéje néhány koktélreceptet is tartalmaz- kitűnő koktélokat lehet készíteni belőle."

1940. Miskolci lap
"Pezsgővel, vidám hangulatban köszöntötte az újévet Miskolc
Fél tizenkettőre járt az idő, amikor elindultunk leleplezni a miskolci Szilveszter éjszakát. A Széchenyi-utcán autók reflektorai, vöröskék tramsparaensek játszottak a szemerkélő hópelyhekkel. Zsúfolt, rendkívüli villamosok ontják a vidám embereket. A főutcai kávéházak, vendéglők és éttermek képe hangulatos. Minden asztal foglalt. Kevés a szmoking és estélyi ruha. Sok a kékinges férfi, utcai ruhás nő. A pincérek azt állítják: többnyire menüt fogyasztottak. Feketekávé, palack borok az asztalon, pezsgő csak néha-néha durran. A cigány, a jazz talpalávalót játszik. Tizenkét óra.... A múlt szilveszteri szokásait ‘,hatályonkívül helyezve“ a, villany nem aludt ki. Ma háborús hangulatban félnek az emberek az elsötétítéstől... Egy pillanatra azonban csend ül az asztalokra — így indul a vidám Miskolc az 1940. év elé... Hozzák a visító malacot s a babonás emberek hisztérikusan ölelik, szemét, fülét, farkát... Majd a hangulat tetőfokára hág: az öregek összeölelkeznek a fiatalokkal, az üzletvezető a főúrral, a szolgabíró a cigányprímással, az alkalmi kéményseprő az aranyrozettás vasutassal és egy végtelen orchester zendül a kiáltásból: — Boldog új évet!"

1962. Művészet - Új Élet - Erdélyi Figyelő / 'Koccintsunk emberek!'
" Sokáig tartottam kezemben a laboratórium által kibocsátott analízis-lapot. Amolyan pontos, akkurátus, hozzátehetném még, hogy nagyon is prózai keresztmetszete a sok glóriával övezett italnak: a pezsgőnek. Kimutat a cukorszázaléktól kezdve a pezsgés sűrűségén át az ásványtartalomig mindent, amit a legélesebb szem és a legkifinomultabb ízlés sem észlel. íz, szín, zamat műszeres vizsgálata, az ásványi anyagok fotometrikus meghatározása, egyszóval az ital „nacionaléja“ rajzolódik fel a laboratóriumi lapon. Néztem a rovatokkal teli fehér oldalt, és a meggyőző számok, a százalékok, a minuszok és pluszok egybegyűjtése után is hiányérzetem volt. Mert a pezsgőben nemcsak ez van. Benne a naptól öntözött domboldalak melege, a falusiak énekszava, a szőlő-nemesítők tudása, az öregek tapasztalata, a szüret várása, a fiatalok nekibuzdulása; az aranyló italban ott a nyár fénye, az őszi esték kellemes illata, a föld ezernyi sójának íze. Erő van benne és biztatás. Amikor az azugai pezsgőgyárban felemeltük az első poharat, a főmérnök ezt mondotta: — Ürítsük egy benedekrendi szerzetes emlékére — s mikor látta zavaromat, hozzátette: — igen, igen, Perignon úr emlékét kell megtisztelnünk. Nem nagy áldozat, igyunk, fejedelmi ital a Zarea pezsgő."
Forrás: www.arcanum.hu - Digitális Tudománytár
(Az idézetekben szereplő szavak írásmódja nem véletlen és helyenként eltér attól, amit ma helyesírásnak nevezünk! "Csak semmi fennakadás, legjobb az olvasás!")